ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านฉลอง
48/1 หมู่ 6   ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-381947 เบอร์โทรสาร 0-7638-1947
Email : kassarin.no@obec.moe.go.th
Facebook : รร.บ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :